top of page
Mmmm.png

Skúsenosť, ktorú potrebujete, výsledok, ktorý chcete.

profil.png

o mne

Kto som

JUDr. Matej Hodál, LL.M., advokát

V advokácii pôsobím od roku 2016 a od roku 2020 som zapísaný ako advokát v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou. V súčasnosti spolupracujem s advokátskou kanceláriou LawService, s.r.o. vo Zvolene na pozícii senior advokáta. Zároveň pôsobím ako správca konkurznej podstaty v spoločnosti Recovery Solution, k. s., v ktorej som štatutárom. Medzi moje záľuby patrí história, cestovanie a cyklistika.

Vzdelanie
 • Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2011 – 2016)

 • Právnická fakulta Yeditepe Univerzity v Istanbule (2015 – 2016)

 • Právnická fakulta Eötvös Loránd Univerzity v Budapešti (2020 – 2021)

 

 • Zloženie rigoróznej skúšky (JUDr.) na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2019)

 • Zloženie odbornej skúšky správcu konkurznej podstaty podľa zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch (2018)

 • Zloženie advokátskej skúšky (2020)

Publikácie
a ocenenia
 • Hodál, M. Prevod práv a povinností zo stavebného povolenia. Bulletin Slovenskej advokácie, 7-8/2019, s. 9-10.

 

 • 3. miesto v publikačnej súťaži Bulletinu Slovenskej advokácie za rok 2019

About Us


služby

Obchodné
právo

 • Vypracovanie zmluvnej dokumentácie

 • M&A

 • Zakladanie a zmeny v obchodných spoločnostiach

 • Likvidácie

 • Due diligence

 • Právne analýzy

 • Zastupovanie klientov v súdnom konaní

Stavebné
právo

 • Poradenstvo pri všetkých fázach realizácie developerských projektov

 • Poradenstvo v rámci územného plánovania

 • Greenfield / Brownfield projekty

 • Zastupovanie v rámci územného, stavebného, kolaudačného konania ako aj v iných konaniach a procesoch v zmysle stavebného zákona

What We Offer

Občianske
a insolvenčné
právo

 • Vymáhanie pohľadávok

 • Vypracovanie zmlúv a analýz

 • Zastupovanie klienta v súdnom a exekučnom konaní

 • Zastupovanie klienta v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní

 • Vypracovanie reštrukturalizačných posudkov v spolupráci so správcom konkurznej podstaty

Pracovné právo

 • Vypracovanie pracovnoprávnej dokumentácie

 • Pracovnoprávne analýzy

 • Poradenstvo pre zamestnávateľa

 • Poradenstvo pre zamestnanca

 • Poradenstvo pre zástupcov zamestnancov

Právo duševného
vlastníctva

 • Registrácia ochranných známok a dizajnov

 • Zastupovanie v konaniach o patentovej prihláške

 • Komunikácia s Úradom priemyselného vlastníctva SR, EUIPO a WIPO

 • Vypracovanie rešerše a analýz

Register partnerov verejného
sektora

 • Poskytovanie služieb oprávnenej osoby

 • Registrácia partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora

 • Overovanie a identifikácia konečného užívateľa výhod

blog

263314581_249205413971809_3895872870519421985_n.jpeg
Novoročné stretnutie
advokátov 2020

Bolo mi cťou a potešením zúčastniť sa Novoročného stretnutia právnikov, na ktorom bol môj článok "Prevod práv a povinností zo stavebného povolenia" ocenený 3. miestom v publikačnej súťaži Bulletinu slovenskej advokácie za rok 2019.

265919979_423794416147997_6246548770581454652_n.gif
SEC vs Ripple: Monster – kryptoproces na okraji záujmu

Bitcoin – pre niekoho špekulácia a nafúknutá bublina, pre iných zlato budúcnosti. Súčasná hodnota Bitcoinu cca 45.OOO USD dáva zatiaľ za pravdu druhému táboru.

Why Us

kontakt

Nájdete ma

JUDr. Matej Hodál, advokát
Stráž 223
960 01 Zvolen

Mobil

+421 917 475 171

 • White Facebook Icon
 • Twitter
 • LinkedIn
Contact Us
bottom of page